zurück zu News

IP68-genormeerde motorreductoren van Bauer houden waterzuivering in bedrijf tijdens overstromingen

Fabrikanten halen hun water van oudsher uit plaatselijke rivieren en beken, al ver voor de industriële revolutie. Dat doen energiecentrales en papierfabrieken ook nu nog veelvuldig. Maar in tegenstelling tot hun voorgangers hebben moderne systemen onmisbare behandelingsprocessen om te waarborgen dat het ingenomen water aan de eisen voldoet wat betreft kwaliteit, veiligheid en procesbeheer.

Natuurlijk water bevat allerlei materialen, die eruit gefilterd kunnen worden, maar dat betekent een extra belasting van de zuiveringsinstallatie.

NRW Anlagentechnik GmbH uit het Duitse Hückelhoven is gespecialiseerd in de productie van roestvrijstalen producten voor waterbehandeling en afvalwaterzuivering in allerlei gemeentelijke en industriële toepassingen. Deze firma heeft een serie verticale zeven ontwikkeld, die één van de grootste problemen bij de inname van rivierwater oplost: vaste stoffen.

Natuurlijk rivierwater bevat de meest uiteenlopende materialen: van algen en plantenresten tot vissen en waterdieren. Al dit materiaal kan via filtratie worden verwijderd, maar dat vormt een extra belasting voor de zuiveringsinstallatie, het kost energie en het creëert een afvalberg, die de exploitant vervolgens moet verwerken. Het is doeltreffender om te voorkomen dat zulk materiaal ooit in de zuiveringsinstallatie terechtkomt.

Bauer's motorreductoren zijn een compacte, robuuste en betrouwbare oplossing, die met het benodigde lage toerental draait

De verticale zeven van NRW Anlagentechnik GmbH bereiken dat doel: het zijn geperforeerde roestvrijstalen elementen die bij het innamepunt onder water hangen en verhinderen dat vaste stoffen boven een bepaalde grootte in de waterinlaat belanden. De zeven hebben naar gelang de toepassing perforaties met een diameter van 1 tot 20 mm. Een systeem met roterende polypropyleen borstels houdt de buitenkant van de zeven schoon door het vuil continu en veilig naar de waterstroom terug te vegen, waardoor de zeven niet verstopt raken.

NRW Anlagentechnik gebruikt al jaren motorreductoren van Bauer om de verticale borstelsystemen aan te drijven. Bauer's motorreductoren zijn een compacte, robuuste en betrouwbare oplossing, die met het benodigde lage toerental draait – doorgaans minder 2 omwentelingen per minuut – zonder dat secundaire aandrijfcomponenten nodig zijn.

Bij de inname van rivierwater is het cruciaal dat het motorsysteem de zware bedrijfsomstandigheden aankan.

Bij de inname van rivierwater is het cruciaal dat het motorsysteem de zware bedrijfsomstandigheden aankan. De motorreductoren hangen immers vlak boven het water, waar ze aan de weerselementen zijn blootgesteld. Bovendien hebben sommige bedrijven met wisselende waterstanden te kampen, waardoor de hele installatie regelmatig tijdelijk onder water staat, meestal tijdens de jaarlijkse overstromingen.

Bauer, dat tot de Altra Industrial Motion Corporation behoort, heeft voor zulke toepassingen speciale IP68- genormeerde motortypes, die volledig ondergedompeld kunnen worden en waarin geen water of stof doordringt. Voor een installatie in Zuid-Duitsland gebruikte de klant bijvoorbeeld drie units uit de Bauer BF40Z-04W-serie met een opgegeven vermogen van 0,12 kW. De motoren werden geleverd in de IP68- uitvoering met een speciale laklaag, geheel conform de WIMES-voorschriften (Water Industry Mechanical and Electrical Specifications).